Friday, April 27, 2012

Know what you want!

You not knowing what you want cannot be an excuse for you not getting it.

Wednesday, April 25, 2012

Aaj

Kabhi kabhi jab hota hu khush
aate hai mann mein vichar anek
sochta hu tab mai aksar, ki,
kya woh kal tha jo aaj nahi
ya aaj hai jo kal tha nahi?

nishkarsh toh iss baat ka ho pata nahi
par khushi aur gham ke yeh silsilay kabhi thamte nahi.

Or do they?

Friday, April 06, 2012

Origins

The day when I traced my family history back to the late 1800s.