Wednesday, January 02, 2008

Aksar

Aksar aisa kyun hota hai
sochte hai joh, sochna unhe hi padta hai
mana ki sochna unhe bhata hai
par kya koi sochkar hi unhe yeh baat sujhata hai.

No comments: